Kambodža (7.–16. 10. 2016)

Poradce pro zemědělství a energetiku v návaznosti na realizaci projektu rozvojové pomoci. Mezi řešenými problémy byla například výroba kaučuku, pepře a palmy olejné nebo využití komunálního odpadu a odpadu z biomasy (kokosy a palma olejná) pro energetické účely.

Jedná se o provádění certifikace zemědělských výrobků za účelem jejich exportu, zejména do okolních státu Kambodže, a hlavně do evropské sítě laboratorních stanic.

11. listopad 2016

Na půdě České zemědělské univerzity v Praze jsme se za účasti Ministerstva průmyslu a Ministerstva zemědělství Kambodža a soukromých podnikatelů podíleli na realizaci projektu rozvojové pomoci, zejména v zemědělství a energetice.