New York týden Václava Havla

Spolupráce s Českými centry v New Yorku na zapůjčení obrazu Michaely Žemličkové na týdnu Václava Havla.