Washington D.C. a New York

Návštěva váženého velvyslance Hynka Kmoníčka ve Washingtonu D.C. a uctění památky T. G. Masaryka při příležitosti 100 výročí založení Československé republiky. A s tím spojené zapůjčení obrazu Michaely Žemličkové Českému domu v New Yorku.